Home 9 Veelzijdige diensten in de waterbouw

Veelzijdige diensten in de waterbouw

Met het kraanschip Maritiem voert Leenman Waterwerken alle voorkomende werkzaamheden in de waterbouw uit voor aannemers in Nederland en Duitsland. We zoeken steeds naar de meest efficiënte en aantrekkelijke oplossing voor onze opdrachtgevers. De gevolgen voor het milieu en de omgeving houden we scherp in de gaten, inclusief de veiligheid van de medewerkers.

Baggerwerkzaamheden

Met de draadkraan PLM50 van ons kraanschip Maritiem beschikken we over een efficiënte en zuinige kraan, waarmee we tot ca. 25 meter diepte kustgebieden, havens en binnenwateren weer op het gewenste peil kunnen brengen.

Zinkwerk en bestortingen

Leenman Waterwerken voert overal in het land kust- en oeverwerken uit. Voor de aanleg van kribben, strekdammen, dijken, taluds en (natuurvriendelijke) oevers maken we maximaal gebruik van moderne computertechnieken voor een nauwkeurige plaatsbepaling. Het afzinken van zinkstukken behoort eveneens tot onze dagelijkse werkzaamheden.

Transport en overslag

Baggerwerkzaamheden gaan vaak samen met het afvoeren van vrijkomende specie naar een stort- of overbrenglocatie. Bij kust- en oeverwerken maakt de aanvoer van bouwmaterialen vaak deel uit van de opdracht. Losse transportopdrachten zijn uiteraard ook mogelijk.

Hijswerkzaamheden

Op ons kraanschip beschikken we over alle mogelijke materialen voor het uitvoeren van de meest voorkomende hijswerkzaamheden. We kunnen deze werkzaamheden zelfstandig uitvoeren of op locatie assisteren.

Heiwerkzaamheden

Het heien en trekken van damwanden, palen en grondankers vormt een logisch onderdeel van onze werkzaamheden. Het kunnen projecten zijn die we in eigen beheer of als onderdeel van een grotere opdracht uitvoeren.